Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna Konkursy Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego Lista Laureatów XXII Wojewódzkiego Konkursu Poezji K.K. Baczyńskiego

 

Konkurs Recytatorski

 - na poziomie gimnazjum

I miejsce         Klaudia Frąckiewicz z Gimnazjum nr 4 w Ełku

II miejsce        Aleksandra Żyłowska z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego  w Stradunach

III miejsce       Iza Opacka z Gimnazjum im. Jana Bytnara ps."Rudy" w Nowej Wsi Ełckiej

wyróżnienia    Milena Makuch z Gimnazjum nr 2 w Ełku

wyróżnienie    Łukasz Haraburda z Gimnazjum nr 1 w Ełku

- na poziomie  ponadgimnazjalnym


I miejsce          Teodor Sameisky z Bursy Szkolnej w Ełku, uczeń II   Liceum Ogólnokształcącego w Ełku

I miejsce         Krzysztof Michalski z Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

II miejsce        Kamila Siemienkiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego  im. S. Żeromskiego w Ełku

III miejsce      Dawid Zera z Zespołu Szkół nr 1 w Ełku

III miejsce      Kinga Matwiejczyk  z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Kochanowskiego  w Olecku

wyróżnienia    Karolina Chmielewska z Zespołu Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego

Konkurs Recytatorski w języku obcym 

 język angielski:

I miejsce         Anna Koronkiewicz   I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku

II miejsce        Martyna GałązkaPubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

III miejsce      Piotr Łaguna  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

język niemiecki :

I miejsce         Aleksandra KaraśI Liceum Ogólnokształcące im. JanaKochanowskiego

 w Olecku

II miejsce        Martyna GałązkaPubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II   w Białej Piskiej

język rosyjski:

I miejsce         Daniil BvkunGimnazjum nr 2 w Ełku

I miejsce          Ewelina SzymanowskaI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

II miejsce        Kinga Matwiejczyk  I Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Kochanowskiego  w Olecku

Konkurs  Plastyczny 

- na poziomie gimnazjum

I miejsce- Gabriela Żebrowska Gimnazjum nr 2 w Ełk

II miejsce-  Paulina Cholewińska Gimnazjum Sportowe w Ełku

III miejsce – Daria Rynkowska Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej

wyróżnienie – Jakub Kossakowski Gimnazjum nr 3 w Ełku

   wyróżnienie – Martyna Grzesiuk Gimnazjum nr 3 w Ełku

- na poziomie  ponadgimnazjalnym

I miejsce- Sandra Łoś Zespół Szkół nr 1 w Ełku

II miejsce-  Monika Dobrzycka Zespół Szkół nr 2 w Ełku

III miejsce – Weronika Bajko Zespół Szkół nr 2 w Ełku

Wyróżnienie - Urszula Ciołko Zespół Szkół nr 2 w Ełku

Wyróżnienie – Katarzyna Karwowska Zespół Szkół nr 1 w Ełku      

Konkurs „Piórem wyrażone” 2017

- na poziomie gimnazjum

I miejsce         Stanisław Skowysz,  Gimnazjum nr 2 w Ełku

II miejsce        Zuzanna Pokropska, Gimnazjum nr 2 w Ełku

III miejsce      Kinga Faszczewska, Gimnazjum nr 2 w Ełku

III miejsce      Milena Sabasińska, Gimnazjum nr 2 w Ełku

wyróżnienie   Jakub Gąsiorowski, Gimnazjum nr 2 w Ełku

- na poziomie ponadgimnazjalnym

I miejsce         Klaudia Miksza, Zespół Szkół nr 1 w Ełku

II miejsce        Natalia Kalinowska, Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego               

                        w Ełku

II miejsce        Karolina Barszczewska, I Liceum Ogólnokształcące

 im. Jana Kochanowskiego w Olecku                                                                           

III miejsce      Jakub Stepnowski, Zespół Szkół nr 1 w Ełku

Konkursu Poezji Śpiewanej

- soliści

I miejsce         Estera Ławrukajtis z Zespołu Szkół nr 2im. K.K. Baczyńskiego 
                       w Ełku

I miejsce          Hiacynta Szulc z Zespołu Szkół nr 2im. K.K. Baczyńskiego

                        w Ełku

II miejsce        Adrianna Mużyło z Gimnazjum nr 2 W Ełku

III miejsce       Klaudia Hanulak z Gimnazjum w Stradunach

wyróżnienia    Kinga Słowikowska z Zespołu Szkół nr2im. K.K. Baczyńskiego

                        w Ełku

 

-zespoły

I miejsce         nie przyznano

II miejsce        nie przyznano

III miejsce      zespół:Faustyna Mosiej Karolina Zarzecka Joanna Frylich

                        z  Zespołu     Szkół nr  6 im. Macieja Rataja w Ełku

wyróżnienie    zespół:Natalia Szymanowska i Ewelina Szymanowska

                         z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Konkurs Historyczny

I miejsce         nie przyznano

II miejsce        nie przyznano

III miejsce nie przyznano

wyróżnienie    Katarzyna Jaroś Zespół Szkół nr 1 w Ełku

wyróżnienie    Arkadiusz Olszewski Gimnazjum im. Jana Bytnara ps."Rudy" w Nowej

Wsi Ełckiej    

Konkurs Fotograficzny

I miejsce- Weronika Gałaszewska I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

II miejsce-  nie przyznano

III miejsce – nie przyznano

wyróżnienia – nie przyznano

Nagroda specjalna

ufundowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspieranie Edukacji Młodzieży „Inicjatywa” – za najciekawszą pracę plastyczną

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media