Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Femdom features BDSM scenes in which the dominant partner is female. Jerk off instruction features a performer encouraging or instructing the viewer to masturbate, often culminating in a countdown at the end of which the viewer is invited to induce orgasm. The strategies and tactics that are used to smuggle one of the couple into and out of the toilet undetected are as important or almost as important as the urination. The term pearl necklace is used by some because the drops of semen deposited by the man resemble a necklace of translucent white pearls. Portrayals of lesbians in the media suggest that society at large has been simultaneously intrigued and threatened by women who challenge feminine gender roles, and fascinated and appalled with women who are romantically involved with other women. Since the 1980s, many practitioners and organizations have adopted the motto safe, sane and consensual, commonly abbreviated as SSC, which means that everything is based on safe activities, that all participants be of sufficiently sound/sane mind to consent, and that all participants do consent. Internal ejaculation shots are a comparatively recent development in pornography; they are not found in early pornographic films. Group sex pornography features at least two men and two women , usually more, who all perform sex acts on each other. Yaoi is anime or manga that features gay males . Hardcore pornography is pornography that depicts penetration or extreme fetish acts, or both. Two women tapegagged and cuffed to iron bars Bondage and Discipline are two aspects of BDSM that do not seem to relate to each other because of the type of activities involved, milf fucking but they have conceptual similarities, and that is why they appear jointly. It is sometimes combined with BDSM features. Advocates of RACK argue that SSC can hamper discussion of risk because no activity is truly safe, and that discussion of even low-risk possibilities is necessary for truly informed consent. Irrespective of the legal or social view of pornography, it has been used in a number of contexts. Wirtualna wycieczka po szkole

spacer

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna O szkole

Ważne wydarzenia:

 • Ełckie Przedsiębiorstwo Budowlane 1. XII. 1963 roku utworzyło dwie pierwsze klasy budowlane o kierunku murarz-tynkarz.
 • Od 1 września 1969 roku decyzją Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych powołana zostaje Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących.
 • W 1973 roku zapadła decyzja budowy całego kompleksu szkolnego tj. internatu, budynku szkolnego, sali gimnastycznej, stadionu i pływalni.
 • Od 1 września 1974 roku szkołę przeniesiono z baraków przy ul.Gdańskiej do nowo wybudowanego internatu, w którym na I,II i III piętrze zamieszkali uczniowie, a sale lekcyjne, bibliotekę i pokój nauczycielski urządzono na parterze i w pomieszczeniach piwnicznych.
 • 1 września 1977 roku młodzież Zasadniczej Szkoły Budowlanej Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa rozpoczyna naukę w nowym obiekcie szkolnym.
 • 1 września 1978 roku w Piszu powstaje filia Zasadniczej Szkoły Budowlanej podporządkowanej ZSB BZB w Ełku.
 • 1 września 1979 roku ZSB BZB w Ełku otwiera filię Zasadniczej Szkoły Budowlanej z siedzibą w obecnym Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. W związku z tym faktem szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Budowlanych BZB w Ełku.
 • 22 października 1982 roku wojewoda suwalski powierza szkołę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach. W momencie przejęcia szkoły przez KOiW zostaje ona zmuszona do rezygnacji z budowy stadionu i pływalni, których dokumentacja zostaje przekazana do archiwum szkolnego.
 • 1 września 1983 roku rozpoczyna funkcjonowanie 5-letnie Technikum Budowlane na podbudowie programowej szkoły podstawowej.
 • 30 października 1990 roku funkcjonująca w Zespole Szkół Budowlanych w Ełku Zasadnicza Szkoła Budowlana przyjmuje obecną nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosł Budowlanych. W tym też roku w w/w Zespole Szkół powstaje II Liceum Ogólnokształcące, a szkoła z uwagi na zmianę charakteru kształcenia otrzymuje decyzją Kuratora Oświaty w Suwałkach nazwę Zespół Szkół Nr 2 w Ełku.
 • 3 października 1994 roku zgodnie z wyborem dokonanym przez młodzież i nauczycieli oraz decyzją Kuratora Oświaty w Suwałkach, Zespół Szkół Nr 2 otrzymuje sztandar oraz imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 • W 1999 roku szkoła obchodziła jubileusz 30-lecie powstania.W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą:

II Liceum Ogólnokształcące

V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media