Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Wirtualna wycieczka po Generally, interest differs between people, and gender depends on sexual orientation. Sexologist Alfred Kind suggested that the buttocks is the primary sexual presentation site in primates. Lesbian pornography made for women is usually made by women, and usually features women who identify as lesbian or bisexual. It is sometimes combined with BDSM features. The phrase is commonly found on porn sites. Bisexual pornography is a genre of pornography which most typically depicts one woman and two men who all perform sex acts on each other. This can, however, redirect semen into the bladder . Adult animation is genre of animation geared towards adults and sometimes teens. Voyeurism: Seeing another urinate without the person knowledge either through video taping by a hidden camera, or by lurking in locations where people are urinating or are likely to have an urge to urinate. A somewhat controversial ejaculation control technique is to put pressure on the perineum, about halfway between the scrotum and the anus, just before ejaculating. For legal reasons, the vast majority of so-called reality porn involves professional actors and actresses posing as so-called amateurs. A homosexual threesome would involve either three men or three women. It like associating every Christian with the zealots who cause religious wars. The concept of lesbian, to differentiate women with a shared sexual orientation, is a 20th-century construct. Women that take on the roles of the giantess within this fetish often find the practice to be empowering and enjoy being worshiped. The stigma of being gay or milf sex videos labeled as such has steadily eroded since the Stonewall riots began the modern American gay rights movement in 1969. A few extremely flexible males can reach and stimulate their penis with their tongue or lips, and so perform autofellatio. For uncircumcised males, stimulation of the penis in this way comes from the pumping of the foreskin, in which the foreskin is held and slid up and down over the glans, which depending on foreskin length, is completely or partially covered and then uncovered in a rapid motion. szkole

spacer

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Projekt Archimedes

archimedesProjekt edukacyjny ARCHIMEDES obejmuje szkoły z ponadgimnazjalne położone na terenie województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, lubelskiego oraz powiatu Łosice w województwie mazowieckim. II LO w Ełku jest jedną z 48 szkół, które przystąpiły do jego realizacji.


Dla klas pierwszych od II semestru obywają się zajęcia dodatkowe z biologii, chemii i fizyki - 1 godzina tygodniowo oraz zajęcia dodatkowe z matematyki – 2 godziny tygodniowo. Natomiast klasy drugie mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych z biologii, chemii, fizyki i matematyki – 2 godziny tygodniowo. Poprzez udział w zajęciach z ARCHIMEDESA uczniowie mają szansę rozwijania i pogłębiania zainteresowań oraz doskonalenia kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Realizacja projektu przyczyni się do osiągania lepszych wyników na egzaminie maturalnym z matematyki, fizyki, chemii czy biologii, jak również pomoże uczniom w wyborach dalszej ścieżki edukacyjnej. W ramach projektu ARCHIMEDES zostało zakupione wyposażenie do ćwiczeń dydaktycznych z wyżej wymienionych przedmiotów, a uczniowie uczestniczący w projekcie (104 uczestników) mają możliwość wyjazdu na obozy naukowe oraz zajęcia laboratoryjne na Politechnikę Warszawską czy Wojskową Akademię Techniczną. Wszelkie informacje można uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia lub bezpośrednio u koordynatora projektu Marzeny Konewko (sala 9).

Zapraszamy!

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media