Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

Główna Wolontariat

Wolontariat

DSC00481W czwartkowy poranek ( 1 czerwca) na placu Jana Pawła II zgromadziła dzieci całej diecezji Stacja Dziecięca, inaugurująca I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej, który odbył się w łączności z XII Ogólnopolskim Festynem z okazji Dnia Dziecka. Stało się tradycją, że nasi wolontariusze każdego roku wspierają organizatorów i od samego rana stawili się licznie na wyznaczonych stanowiskach. Wśród wielu atrakcji nie mogło zabraknąć kolejnej misyjnej loterii fantowej, której inicjatorem i organizatorem było Szkolne Koło Caritas pod kierunkiem uczennic klasy II g: Marty, Oli, Mirelli i Julii. Całkowity dochód z akcji zostanie przeznaczony na rzecz dzieci z Kamerunu.
Kilkaset fantów przygotowanych na loterię, to dar serca uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Loteria cieszyła się ogromnym zainteresowaniem dzieci z diecezji i przybyłych gości. Dużo emocji dostarczyły zabawki, które zostały ofiarowane przez hurtownię ,,Sukces'' z Ełku.
Najbardziej cieszy nas jednak fakt, iż mogliśmy okazać miłość i konkretne wsparcie dzieciom z Afryki.

Więcej…

DSC00472We wtorek 30 maja br. odbyło się podsumowanie działań podjętych w naszej szkole na rzecz misji. Wcześniej, w ciągu ostatnich tygodni przygotowaliśmy pomoc materialną w postaci paczki żywnościowej, zbiórki zabawek, książek i innych artykułów z przeznaczeniem na loterię fantową na rzecz misji. Na wtorkowy finał przybyła misjonarka z Kamerunu s. Barbara Pillar ze Zgromadzenia Sióstr Pallotynek. Misjonarka dzieliła się podczas spotkania swoim doświadczeniem pracy misyjnej skoncentrowanej na pomocy dzieciom i biednym w Kamerunie.

Więcej…

DSC00457Dobiegły końca rejonowe spotkania wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas. Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów były misje i kierunki rozwoju wolontariatu misyjnego. Na prośbę koordynatora Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas, p. Moniki Czerepko- Żukowskiej oraz Wicedyrektora Caritas Diecezji Ełckiej i opiekuna duchowego Szkolnych Kół Caritas, ks. Macieja Gilewskiego zaprezentowaliśmy nasze działania misyjne, ich efekty oraz zachęcaliśmy do współpracy wolontariuszy z innych kół wolontariatu. Spotkania rozpoczynaliśmy od przybliżenia uczestnikom trudnej rzeczywistości Afryki, problemów mieszkańców i misjonarzy pracujących wśród najuboższych z ubogich.  Następnie prezentowaliśmy obszary działalności misyjnej, oraz wybrane formy pomocy misjom. Na koniec przedstawialiśmy sylwetkę niestrudzonej Siostry Barbary Pillar- misjonarki Diecezji Ełckiej pracującej na misji w Doume, mieście położonym na wschodzie Kamerunu, w regionie zaniedbanym i słabo rozwiniętym. Podsumowaniem warsztatów było zaproszenie do pomocy duchowej oraz materialnej misjonarzom pracującym na różnych kontynentach świata.
Jak mówiła św. Matka Teresa z Kalkuty: wiele ludzi umiera z braku chleba, lecz jeszcze więcej z braku miłości. I dlatego trzeba 'zejść z kanapy'! Podjąć trud duchowej walki o siebie                                     i bliźniego.

Więcej…

Dnia 2 kwietnia2017r, obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji, w Ełckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala,,Tacy sami-pomagam'', zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem ,,Impuls".
Wydarzeniu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i fotograficznego pod hasłem ,,Tacy sami-pomagam''.Wśród laureatów nie mogło zabraknąć uczennicy naszej szkoły. W konkursie plastycznym, Aleksandra Grzeszczuk z kl. IIc zdobyła pierwsze miejsce w kategorii szkół średnich. Nagrodę przyznała również publiczność, uznając pracę Oli za najlepszą.
Oli gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej na stronie Radia 5: Zdjęcia i wywiady

 

W dniu 27 marca, w naszej szkole, miało miejsce wielkopostne spotkanie misyjne. Było ono zarazem podsumowaniem dotychczasowych działań Szkolnego Koła Caritas im. Św. Jadwigi Królowej na rzecz misji. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa eksponatów misyjnych przywiezionych z różnych zakątków świata przygotowana przez Koło Misyjne Seminarium Duchownego w Ełku.
Spotkanie misyjne -,, Idźcie i głoście'' dla zgromadzonej na sali gimnastycznej młodzieży prowadzili klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.Uczniowie dowiedzieli się, kim jest misjonarz, czym zajmuje się i na jakie napotyka problemy realizując swoje powołanie. Zaprezentowana została również dotychczasowa działalność naszej szkoły na rzecz s. Barbary Pillar pracującej na placówce misyjnej w Kamerunie.
Podsumowaniem spotkania było zaproszenie do pomocy duchowej oraz materialnej misjonarzom pracującym na różnych kontynentach świata.
Trwa zbiórka artykułów spożywczych i szkolnych z przeznaczeniem na pomoc dzieciom z Kamerunu.
Więcej na: https://goo.gl/photos/jR7LvNEZPVz5LFWb7© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media