Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

Główna Wolontariat

Wolontariat

 

DSCF0301m13 marca br. Odbył się Samorządowy Konkurs pt. "Ośmiu Wspaniałych" (wybór Wolontariusza Roku 2013) w Ełku. Nasi ełccy wolontariusze po raz kolejny zostali zauważeni, a przede wszystkim docenieni przez osoby związane z kreowaniem działalności dzieci i młodzieży w Ełku.


DSCF0303mW skład komisji wyłaniającej zwycięzcę weszli: naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Ełku p. Mariola Raczyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Maria Barbara Włodkowska oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej…

UCZYMY SIĘ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
DSCN2032
Jak ważną jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, niech świadczą ponure statystyki zdarzeń prezentowane przez środki masowego przekazu, w których poszkodowani, nie otrzymawszy w porę pomocy, nie mieli szans na przeżycie lub na uchronienie przed trwałymi skutkami zdarzenia. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej to nie tylko wypadki drogowe, choć tak to się mylnie kojarzy.

Więcej…

DSCF0169-001Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodziliśmy 1 dzień, 12 godzin, 22 minuty, kilka sekund przed właściwą datą – 5 grudnia, na którego przypada. Dzieje się tak od 1986 roku, za sprawą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wolontariat, to idea i działanie, których celem jest niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Niestety, nie wie o tym naDSCF0141wet wielu dorosłych. Wolontariat kształtuje sylwetkę, budzi ducha rywalizacji, rodzi podziw i uznanie, przynosi obustronne zadowolenie, daje zwyczajnie szczęście, jeśli przekuwa się na realne sukcesy wielorako pojętej aktywności - o tym mówili nasi koledzy, przygotowujący uroczysty apel z okazji tego święta. - Pomimo rosnącej popularności wolontariatu w Polsce wciąż trudno dostępne są dane, które w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawiałyby jego oblicze w naszym kraju. Z informacji dostępnych w Internecie wiemy, że coraz więcej osób angażuje się w pomoc na rzecz innych.

Tego dnia w szkole gościliśmy zastępcę dyrektora Caritas, opiekuna duchowego Szkolnych Kół Caritas księdza Macieja Gilewskiego, koord
ynatora wolontariatu Katarzynę Gabruś oraz księdza Jacka Graszkę.

Mieliśmy doskonałą okazję poznać tych, którzy wolontariuszami są, a nie bywają. Pani Zenobia Barwicka, pedagog szkolny, i Hanna Gutowska, nasz katacheta – inicjują wiele działań, koordynują nimi, angażują ludzi, nas, uczniów...Marta Pali, Marcin Strzyżewski – nasi koledzy - czerpią wzór właśnie z nich. Są już kolejnym pokoleniem wolontariuszy w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego. Z DSCF0159kolei pani Dyrektor, Barbara Fiedoruk, to patron wolontariuszowskiej działalności. Bez jej wsparcia i przychylności być może wiele działań pozostałoby w sferze projektu.

DSCF0166

DSCF0167

LAUREACI Z NASZEJ SZKOŁY:

  • Damian Kosmala- laureat XIX edycji konkursu (2013 r.)
  •   Mateusz Sigiel- laureat XV edycji konkursu (2009 r)

Konkurs organizuje fundacja "Świat na Tak"

Więcej informacji o konkursie  "Ośmiu Wspaniałych" oraz wszystkich innych działaniach fundacji, na stronie internetowej: http://swiatnatak.pl/

Uczeń klasy III II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku został uhonorowany nagrodą Prezydenta  Miasta Ełku,  za wybitny wkład w rozwój miasta. Nagroda "Białej Lilii" przyznana została Mateuszowi indywidualnie w kategorii "Postawa Godna Naśladowania".

 Serdecznie gratulujemy!!!© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media