Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Wirtualna wycieczka po Its primary goal is sexual arousal in its audience. Bukkake is a sex act portrayed in pornographic films, in which several men ejaculate on a woman, or another man. Preggo pornography features pregnant performers and may include erotic lactation as a fetish. Pornography in Japan is large and intertwined business of adult entertainment with unique characteristics that readily distinguish it from western pornography. Sub-genres can also be classified into the characteristics of the performers or the type of sexual activity on which it concentrates, and not necessarily on the market to which each sub-genre appeals. Solo pornography recognized with AVN Awards include the All Alone series and All Natural: Glamour Solos. The definition clash also appears with the English definition of yuri as any lesbian relationship, as opposed to its sexually explicit definition in Japan. Group sex most commonly takes place in a private sex party or semi-public swinger gathering, but may also take place at massage parlors or brothels or, in some jurisdictions, at purpose-built locations such as sex clubs. Double penetration of the vagina, anus and mouth, can involve: Simultaneous penetration of the anus by two penises or other objects. Women that take on the roles of the giantess within this fetish often find the practice to be empowering and enjoy being worshiped. The name was coined from the title of the controversial book. If this is done using penises and/or strap-on dildos, this is sometimes called the sandwich or BigMac. In S/M, the Sadist is usually the Top and the Masochist the Bottom, but these roles are frequently more complicated or jumbled . Since development and pronunciation of the buttocks begins at menarche and declines 50 plus milfs with age, full buttocks are also a symbol of youth. It has also been recommended as a form of foreplay or safer sex. When the interest in a particular subject is obsessive, the behavior may be described as stalking. Sexual relations between women have been illustrated as well as narrated, but much of the written material from the early modern period has been destroyed. szkole

spacer

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Galeria zdjęć

Galeria - przyciski

do_galerii_btn

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Klasa

Termin i sala

1.      

Banachowska Kamila

sala 5

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

zainteresowani uczniowie

środa, 1 godz. lekcyjna

Szkolny Klub Europejski

raz w miesiącu 1530-1730, spotkania tematyczne ustalane na bieżąco

Szkolny klub Ratownika

środa, 1 godz. lekcyjna raz w miesiącu lub w miarę zapotrzebowania

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego – poziom rozszerzony

sobota raz w miesiącu, godz. 900-1100 , terminy ustalane na bieżąco

2.      

Brodowska Barbara

sala gimnastyczna

Piłka siatkowa

zainteresowani uczniowie

czwartek, godz. 1420 - 1610

3.      

Czalej Zbigniew

sala 107

Koło z języka polskiego

1f, 2f

środa, 8 godz. lekcyjna

4.      

Domitrz Beata

sala 206

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

1d

poniedziałek, 1 godz. lekcyjna

Zajęcia rozszerzające wiedzę

1c

środa, 7 godz. lekcyjna

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki – poziom podstawowy

3f

środa, 8 godz. lekcyjna

Zajęcia przygotowujące do matury – poziom podstawowy i rozszerzony

3c

czwartek, 7- 8 godz. lekcyjna

Zebrania Samorządu Szkolnego

członkowie Samorządu

w miarę potrzeb

5.      

Fiedoruk Adam

sala 204

Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki

3g

Poniedziałek 14:30-16:00

sala 204

6.      

Fiedoruk Barbara

sala 11

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki –poziom podstawowy

3b

wtorek, 1 godz. lekcyjna

7.      

Garbowska Paulina

sala 01

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zainteresowani uczniowie klas drugich

poniedziałek, 9 godz. lekcyjna

piątek, 7 godz. lekcyjna

8.      

Gutowska Hanna

sala 06

Szkolne koło Caritas

zainteresowani uczniowie

spotkania w miarę potrzeb

9.      

Harasim Karolina

czytelnia

Zajęcia z emisji głosu – świadome mówienie

zainteresowani uczniowie

czwartek, 8 godz. lekcyjna

Drugie życie książek

co drugi tydzień środa, 7 godz.

10.  

Hula Anna

sala 09

Zajęcia przygotowujące do matury  z języka angielskiego

zainteresowani uczniowie

sobota według grafiku zjazdów liceum zaocznego, godz. 930-1200

11.  

Horyń Katarzyna

sala 201

Zajęcia przygotowujące do matury z chemii

3a , 3b

poniedziałek, 7 godz. lekcyjna

12.  

Jamrożek Artur

sala 210

Zajęcia przygotowujące do matury z wos-u

zainteresowani uczniowie

wtorek, 8 godz. lekcyjna

13.  

Karpienia Zdzisław

sala 101

Koło języka rosyjskiego

zainteresowani uczniowie

piątek, 8 godz. lekcyjna

14.  

Klimowicz Izabela

sala 203

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego – poziom rozszerzony

3a

czwartek, 1 godz. lekcyjna

Zebrania samorządu szkolnego

zainteresowani uczniowie

w miarę potrzeb

15.  

Konewko Marzena

sala 9

Zajęcia rozszerzające wiedzę z matematyki

2a

poniedziałek, 7 godz. lekcyjna

Zajęcia przygotowujące do matury- poziom podstawowy

3e

czwartek, 1 godz. lekcyjna

16.  

Kozłowska-Plak Elżbieta
sala 011

Przygotowanie do matury z języka angielskiego

zainteresowani uczniowie

wtorek, 1 godz. lekcyjna

Szkolny Klub Europejski

raz w miesiącu 1530-1730, spotkania tematyczne ustalane na bieżąco

17.  

Kukiełko Dariusz

sala gimnastyczna

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Zainteresowani uczniowie

środa 16:00 - 17:30

18.  

Kurasz Adriana

sala 010

Przygotowanie uczniów do olimpiad, konkursów

zainteresowani uczniowie

spotkania w miarę potrzeb, informacja na bieżąco

19.  

Kuryłowicz Jolanta

sala 12

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki- poziom podstawowy

3d

czwartek, 7 godz. lekcyjna

sala 12

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki- poziom podstawowy

3a

wtorek, 8 lekcyjna

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zainteresowani uczniowie

piątek, 7 lekcyjna

20.  

Kurczak Agnieszka

pokój pedagoga

Konsultacje dla uczniów, rodziców

i nauczycieli

zainteresowani

poniedziałek 14.00 – 15.00

21.  

Ladzińska Małgorzata

sala 203

Zajęcia przygotowujące do matury  - poziom podstawowy i poziom rozszerzony

3f

środa, 1 godz. lekcyjna

sala 203

Koło dziennikarskie – realizacja projektu ,,Szkoła na antenie w radiu Bayer FM

Uczestnicy koła

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca - długa przerwa, pozostałe terminy ustalane na bieżąco

22.  

Mandziarz Ewa

czytelnia

Zajęcia z języka francuskiego

zainteresowani

uczniowie

poniedziałek, 7 godz. lekcyjna

23.  

Makal Igor

sala gimnastyczna

Koszykówka chłopców

zainteresowani

uczniowie

piątek, godz. 1425- 1525

24.  

Matysiak Andrzej

sala 108

Zajęcia przygotowujące do matury z historii

3d, 3e

poniedziałek, 7 godz. lekcyjna

25.  

Mikucka Anna

sala 02

Przygotowanie do matury ustnej

3f

piątek, 1 godz. lekcyjna

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

zainteresowani

uczniowie

poniedziałek 1510- 1600

26.  

Narwojsz-Zajkowska Jolanta

sala 105

Zajęcia rozszerzające wiedzę z języka francuskiego

zainteresowani

uczniowie

wtorek, 8 godz. lekcyjna co drugi tydzień

Warsztaty z rękodzieła

pierwszy wtorek miesiąca, 8 godz. lekcyjna

27.  

Niebrzydowska Beata

sala 07

Zajęcia indywidualne dla maturzystów – ustna matura języka angielskiego

zainteresowani uczniowie

ok. 20 minut na ucznia - terminy ustalane indywidualnie   z uczniem

Szkolnego Klubu Europejskiego

raz w miesiącu 1530-1730, spotkania tematyczne ustalane na bieżąco

Zajęcia z języka hiszpańskiego

środa, 9 godz. lekcyjna

28.  

Prakharevich Anzhalika

sala 8

Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego

zainteresowani uczniowie

środa, 1 godz. lekcyjna

29.  

Rutkowska Anna

sala 08

Konsultacje przedmiotowe z geografii

zainteresowani uczniowie

spotkania w miarę potrzeb, informacja na bieżąco

30.  

Skowysz Beata

sala 110

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego

3b, 3g

piątek, 8 godz. lekcyjna

31.  

Sokołowska Monika

sala 05

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

zainteresowani uczniowie

poniedziałek, 6 godz. lekcyjna

Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego

piątek, 1 godz. lekcyjna

32.  

Szczypka Anna

sala 205

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej

3c, 3f, 3g

środa, 1 godz. lekcyjna

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

2a, 2e

piątek, 7 godz. lekcyjna w miarę potrzeb

33.  

Tchórzewski Andrzej

sala 209

Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego

3c, 3f, 3g

środa, 1 godz. lekcyjna

34.  

Tyc Joanna

sala 103

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego– poziom podstawowy

3c

poniedziałek, 7 godz. lekcyjna

3e

czwartek, 7 godz. lekcyjna

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego– poziom rozszerzony

zainteresowani uczniowie

środa co drugi tydzień, 1 godz. lekcyjna

35.  

Wasilewska Agnieszka

sala 10

Zajęcia przygotowujące do matury

3f, 3c

zainteresowani

z innych klas

wtorek, 8 godz. lekcyjna

sala 10

36.  

Witanowska Danuta

sala 206

Koło matematyczne

1a

wtorek, 1 godz. lekcyjna

Koło matematyczne

1 b1

czwartek, 8 godz. lekcyjna

Koło matematyczne

2c

czwartek, 1 godz. lekcyjna

Koło matematyczne

3g

poniedziałek, 7 godz. lekcyjna

Zajęcia przygotowujące do matury

3g

poniedziałek, 1 godz. lekcyjna

37.  

Wnorowska Małgorzata

sala 13

Zajęcia indywidualne przygotowujące do matury

3a

środa, 3 godz. lekcyjna

 

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media