Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna V LO

V liceum Ogólnokształcące

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych:

Nazwa etapu

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO)

6 maja 2019 – 14 czerwca 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 UoSO)

do 1 lipca 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 2 lipca 2019

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożonego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej (o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjecie do szkoły)

do 10 lipca 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 20zc ust. 3 UoSO) z uwzględnieniem art. 20 zc ust. 6-9 UoSO

11 lipca 2019

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media