Instagram-icon facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna O szkole

Ważne wydarzenia:

 • Ełckie Przedsiębiorstwo Budowlane 1. XII. 1963 roku utworzyło dwie pierwsze klasy budowlane o kierunku murarz-tynkarz.
 • Od 1 września 1969 roku decyzją Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych powołana zostaje Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących.
 • W 1973 roku zapadła decyzja budowy całego kompleksu szkolnego tj. internatu, budynku szkolnego, sali gimnastycznej, stadionu i pływalni.
 • Od 1 września 1974 roku szkołę przeniesiono z baraków przy ul.Gdańskiej do nowo wybudowanego internatu, w którym na I,II i III piętrze zamieszkali uczniowie, a sale lekcyjne, bibliotekę i pokój nauczycielski urządzono na parterze i w pomieszczeniach piwnicznych.
 • 1 września 1977 roku młodzież Zasadniczej Szkoły Budowlanej Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa rozpoczyna naukę w nowym obiekcie szkolnym.
 • 1 września 1978 roku w Piszu powstaje filia Zasadniczej Szkoły Budowlanej podporządkowanej ZSB BZB w Ełku.
 • 1 września 1979 roku ZSB BZB w Ełku otwiera filię Zasadniczej Szkoły Budowlanej z siedzibą w obecnym Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. W związku z tym faktem szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Budowlanych BZB w Ełku.
 • 22 października 1982 roku wojewoda suwalski powierza szkołę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach. W momencie przejęcia szkoły przez KOiW zostaje ona zmuszona do rezygnacji z budowy stadionu i pływalni, których dokumentacja zostaje przekazana do archiwum szkolnego.
 • 1 września 1983 roku rozpoczyna funkcjonowanie 5-letnie Technikum Budowlane na podbudowie programowej szkoły podstawowej.
 • 30 października 1990 roku funkcjonująca w Zespole Szkół Budowlanych w Ełku Zasadnicza Szkoła Budowlana przyjmuje obecną nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosł Budowlanych. W tym też roku w w/w Zespole Szkół powstaje II Liceum Ogólnokształcące, a szkoła z uwagi na zmianę charakteru kształcenia otrzymuje decyzją Kuratora Oświaty w Suwałkach nazwę Zespół Szkół Nr 2 w Ełku.
 • 3 października 1994 roku zgodnie z wyborem dokonanym przez młodzież i nauczycieli oraz decyzją Kuratora Oświaty w Suwałkach, Zespół Szkół Nr 2 otrzymuje sztandar oraz imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 • W 1999 roku szkoła obchodziła jubileusz 30-lecie powstania.W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą:

II Liceum Ogólnokształcące

V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media