Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna VIVEZ VOTRE VIE! / LIVE YOUR LIFE!/ PRZEŻYJCIE SWOJE ŻYCIE!

 

vvv

 

Międzynarodowy projekt realizowany od 01.09.2018 do 28.02. 2021 we współpracy ze szkołami : 1o Geniko Lykeio Kaisarianis z Grecji, Colegiul National Grigore Ghica z Rumunii  i Liceo Statale Pascasino z Włoch.

Koordynator projektu to  Zespół Szkół nr 2 im.K.K.Baczyńskiego w Ełku.

 

Główne osiągnięcia i rezultaty projektu.

 

Grupa docelowa 120 uczniów skorzystała z porad i pomocy specjalistów ( w trakcie każdego z 4 spotkań międzynarodowych odbyły się spotkania z psychologami, pedagogami lub lekarzami i każda placówka przeprowadziła szereg działań mających na celu prewencję przed uzależnieniem od IT). 

Uczestnicy projektu wzięli udział w licznych działaniach, które posłużyły im do refleksji nad sposobami spędzania czasu wolnego i wiary we własne możliwości.

Frekwencja uczniów objętych projektem zdecydowanie została polepszona a uczniowie chętniej brali udział w proponowanych, dodatkowych,warsztatach(np. rękodzieła) i zajęciach sportowych.

Włączeni zostali do kół i klubów działających w ich szkołach i okolicy. W szkołach rozszerzono działalność wolontaryjną ( na wzór działań szkoły polskiej ), stworzono nową strukturę - Klub Czytelnika ( na wzór szkoły  greckiej)

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie udoskonalili swoje kompetencje językowe i zwiększyli zakres wiedzy socjokulturowej.

W każdej ze szkół odbyły się podobne, ale nie w ten sam sposób zorganizowane działania, np. Dzień bez telefonu czy Rozrywki dawniej i dziś, po czym szkoły wymieniły się pomysłami i w przyszłości sposoby organizowania tych działań ( a zostaną one wpisane na stałe do kalendarza wydarzeń w każdej ze szkół partnerskich) będą modyfikowane w imię wymiany dobrych praktyk.

W szkołach powstały miejsca/ skrzynki do umieszczania telefonów komórkowych w trakcie trwania lekcji ( na wzór szkoły polskiej).

Każda ze szkół założyła przy szkole ogródek/ teren zieleni, który będzie pielęgnowany przez uczniów i nauczycieli w ich wolnym czasie. 

Przeprowadzone w szkołach zajęcia z niesienia pomocy przedmedycznej wpłynęły na podwyższenie kompetencji ratowniczych uczniów i nauczycieli. 

W trakcie realizacji projektu powstała strona projektu : https://vivezvortevie.pl gdzie  znajduje się  Przewodnik dobrych praktyk ( Guide de bonnes pratiques), będący zbiorem scenariuszywarsztatów przeprowadzonych w trakcie projektu oraz materiały wypracowane przez uczniów - foldery informacyjne.

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media