Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Czynności Termin
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.$1·       od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 lipca 2022 r.
Kandydat zakwalifikowany składa potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. do 22 lipca 2022 r.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2022 r.


© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media